Saturday, December 14, 2013

10 Spectacular Falling Christmas Objects Including Snow And Santas For Blogger

As we are about to enter December i have been working hard at creating some cool Christmas effects for your blogs.Last Christmas i published a very popular post with a simple snow fall effect for Blogger and this year i wanted to add more options, lots more options.In this post i will share with you 10 awesome Christmas related objects you can have gently falling down your blog.I have created the scripts in a design that looks great but does not interrupt the readers.Adding the script to your blog is easy so lets look at ten Christmas falling effects we have for your blog.I have live demos for 5 of the objects for you to check out, all ten will perform the same.

1. Blogger Falling Animated Snowflake - Live Demo2. Blogger Falling Animated Snowman - Live Demo3. Blogger Falling Santa - Live Demo4. Blogger Falling Presents - Live Demo5. Blogger Falling Christmas Tree- Live Demo6. Blogger Falling Blue Snow7. Blogger Falling Santa Cap8. Blogger Falling Christmas Candy9. Blogger Falling Christmas Wreath10. Blogger Falling Christmas OrnamentAll very cool and they will all add a real Christmas feel to your blog.OK so lets add one to your blog, Note do not change the code in any way or the images Will show as broken.

read more :  10 Spectacular Falling Christmas Objects Including Snow And Santas For Blogger

Add The New Snow Flake Effect To Your Blog

Step 1. In Your (New Design) Blogger Dashboard Click The Drop Down Menu For Your Blog > Choose Template > Then Edit Html > Now Proceed as shown in the video Below :

Step 2. Find the following piece of code in your blogs Html : (Click Ctrl and F for a search bar to help find the code - How To Find Code In Blogger Template Template) 

</head>

Step 3. Copy and Paste the following code Directly Above / Before </head>

<script src='https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.1/jquery.js'/>
<script src='http://yourjavascript.com/61532113121/new-snofall.js'/>

<script>
$(document).ready( function(){
$.fn.snow({ minSize: 10, maxSize: 50, newOn: 400, flakeColor: '#ffffff' });
});
</script>

The code in green is the main jQuery script if you previously added jQuery to your blog do not add that line.
Settings 

The settings are highlighted in yellow above and are as follows :

minSize: 10, - Sets the minimum size of snow flakes, by changing the minimum and maximum sizes you can create different contrasts to suit your blog.
maxSize: 50, - Sets the maximum size of snow flakes.
newOn: 400, - Sets the frequency of snow fall, increase the number to have flakes fall more often and decrese the number for the opposite effect.
flakeColor: '#ffffff' - This sets the color of the flakes.You can change it to text like this : flakeColor: 'red' to make the flakes red, you can also use Hex Colors.This is usefull if your blog has a white background, you could perhaps change the color to grey or off white.Something like #ddd or #ccc would be a good option.

That's it with all your settings in save your template and check out your new snow effect.Drop your comments and questions below.

AuthorAuthor - Paul Crowe is the owner and main author of Spice Up Your Blog.Paul lives in Ireland, has been blogging since 2006 and writing Spice Up Your Blog since 2009.You can find him in the usual social networks.

Add The New Snow Flake Effect To Your Blog

Step 1. In Your (New Design) Blogger Dashboard Click The Drop Down Menu For Your Blog > Choose Template > Then Edit Html > Now Proceed as shown in the video Below :

Step 2. Find the following piece of code in your blogs Html : (Click Ctrl and F for a search bar to help find the code - How To Find Code In Blogger Template Template)

</head>
Step 3. Copy and Paste the following code Directly Above / Before </head>

<script src='https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.1/jquery.js'/>
<script src='http://yourjavascript.com/61532113121/new-snofall.js'/>

<script>
$(document).ready( function(){
$.fn.snow({ minSize: 10, maxSize: 50, newOn: 400, flakeColor: '#ffffff' });
});
</script>


The code in green is the main jQuery script if you previously added jQuery to your blog do not add that line.
Settings

The settings are highlighted in yellow above and are as follows :

minSize: 10, - Sets the minimum size of snow flakes, by changing the minimum and maximum sizes you can create different contrasts to suit your blog.
maxSize: 50, - Sets the maximum size of snow flakes.
newOn: 400, - Sets the frequency of snow fall, increase the number to have flakes fall more often and decrese the number for the opposite effect.
flakeColor: '#ffffff' - This sets the color of the flakes.You can change it to text like this : flakeColor: 'red' to make the flakes red, you can also use Hex Colors.This is usefull if your blog has a white background, you could perhaps change the color to grey or off white.Something like #ddd or #ccc would be a good option.

That's it with all your settings in save your template and check out your new snow effect.Drop your comments and questions below.

Saturday, May 2, 2009

Албан хэрэг хөтлөхөд нэгдсэн кодын стандартыг (Unicode) хэрэглэх тухай

 Компьютерийн систем үүссэн цагаас эхлэн тулгарсан нэг том бэрхшээл бол орон орны хэлний янз бүрийн үсэг, дүрс тэмдэгтүүдийг компьютерийн системд оруулах мөн хэрэглэх явдал юм. 1996 онд Монгол улсын MNS 4329-4342 стандартууд батлагдан гарснаар компьютерийн гарын үсгийн байрлалыг тогтоосон бөгөөд энэ нь бидний өргөн хэрэглэдэг Arial Mon, Times New Roman Mon үсгийн фонтууд юм. Энэ стандартын дагуу компьютерт монголын кирил үсгээр мэдээллийг оруулах програм /гарын драйвер/ буюу MonWin,RealMon,Monkey гэх мэт олон програм гарсан бөгөөд Monkey-ийг хамгийн түгээмэл хэрэглэсээр ирсэн.

Кирил үсгээр бичих асуудалыг ингэж шийдсэн хэдий ч үсгийн фонт зөрчилдөх (бүх тэмдэгтүүд танигдахгүй байх, эсвэл ө,ү үсэгнүүд танигдахгүй), интернэтийн орчинд мэдээлэл солилцоход хүндрэлтэй гэх мэт олон бэрхшээлүүд гарсаар байсан.
Энэ мэт орон орны хэлний янз бүрийн үсэг, дүрс тэмдэгтүүдийг компьютерт оруулахад гарах бэрхшээлүүдийг арилгасан шийдэл гарсан бөгөөд энэ нь UniCode буюу нэгдсэн кодын стандарт юм. 2000 онд UniCode 3.0 хувилбарт монгол улсын кирил үсэг орсон бөгөөд Windows XP хувилбараас эхлэн UniCode нь Windows үйлдлийн системд орсноор дэлхийн олон орны үсэгнүүд, тэмдэгтүүдийг суулгаж, нэмэлт янз бүрийн програмгүйгээр багахан тохиргоо хийгээд л ямарч саадгүй эх хэлээрээ бичих боломжтой болсон.
Хэрэв таны компьютерт энэхүү драйверийн монгол (MO) хэлний хэсэг нь тохируулагдаагүй бол дараах тохиргоог хийгээрэй.
Windows XP үйлдлийн систем дээр тохируулах
1. Start цэсний Control panel-руу орно
2. Гарч ирэх цонхноос Regional and Language Options-ийг нээнэ.
3. Гарч ирэх цонхы Languages хэсгийн Details товчийг дар.
4. Settings хэсгийн Add товчийг дараад гарч ирэх цонхны Input Language хэсгээс Mongolian(Cyrillic)-ийг сонгоод "ОК" дарна. Дахин "ОК" дарснаар таны гарны драйверт монгол хэл нэмэгдэх болно.
Та гарын драйверынхаа монгол (MO) , англи (EN) хэлийг компьютерийн гарны зүүн талын Alt+Shift товчны хослолыг дарж сольж болно. (Зарим тохиолдолд комьпютерын гарны зүүн талын Ctrl+ Shift товчны хослолыг дарж сольдог болгочихдог болохыг анхаарна уу !!!)

Хэдийгээр UniCode буюу нэгдсэн кодын стандарт нэвтэрсэн хэдий ч дараах асуудлууд гарсаар байдаг
- Зарим хүмүүс UniCode стандартыг хэрэглэж хэвшээгүй буюу ASCII стандартыг /жишээ нь ихэвчлэн Monkey/ хэрэглэсээр байдаг нь боловсруулсан баримтаа өөр комьпютерт зөөж хэрэглэхэд тэмдэгтүүд нь танигдахгүй байх
- Бидний өмнө нь ASCII стандартыг /жишээ нь ихэвчлэн Monkey/ ашигладаг байхдаа боловсруулсан баримтуудын үсгийн тэмдэгтүүд одоогийн үйлдлийн системдээ Arial Mon,Times New Roman Mon.. гэх мэтийн ASCII стандартын үсгийн фонтуудыг хуулж тавиагүй бол танигдахгүй байдаг

Дээрх асуудлуудыг доорх аргаар шийдвэрлэж болно.
- UniCode стандартын гарын драйверыг хэрэглэж хэвших (Та ASCII кодын стандартын гарын драйверыг /Monkey.,/ хэрэглэдэг, эсвэл UniCode стандартын гарын драйвертэй холиж хэрэглээд байдаг бол сүүлийнхийг нь дагнан хэрэглэхийг зөвлөж байна!)
- Үсэг, тэмдэгтүүд танигдахгүй байгаа тохиолдолд UniCode стандартруу хөрвүүлдэг програмыг хэрэглэх. Үүнд MONUNI (Mongolian Encoding Converter) болон Ангууч програмуудыг хэрэглэж болно.
MONUNI программыг ашиглах нь
MONUNI болон Ангууч програмууд нь Microsoft Office-ийн нэмэлт комманд хэлбэрээр ажиллана.
MONUNI программыг компьютерт суулгасаны дараа MS Office-ийн аль нэг application-ыг ажиллуулахад Toolbar дээр товчлуур хэлбэрээр суугдана. Microsoft Office 2000,2003 дээр Commandbar дээр, Microsoft Office 2007-ын хувьд Add-Ins цэсэн дотор суугддаг.
Хэрэв та тухайн файлыг Unicode руу хөрвүүлэх шаардлагатай гэж үзвэл уг товчлуурыг  дараад доорх цонхны Proceed товчийг дарж хөрвүүлэлт хийгдэнэ.

Saturday, April 25, 2009

speed test
Speed Test requires at least version 8 of Flash. Please update your client.

Saturday, April 4, 2009

I love 9-1

Tuesday, March 31, 2009

Монгол улсын шинэ ерөнхийлөгч хэн бэ?
Монгол улсын шинэ ерөнхийлөгч хэн бэ?